WAXRESIN ĐỎ XANH


WAXRESIN MÀU ĐỎ XANH : Là Sản phẩm Wax/Resin của Ricoh với 2 màu xanh và đỏ rất thông dụng trên thị trường Việt Nam