WAXRESIN UN500


Wax/Resin UN500 : Là sản phẩm hính hãng UNION, là loại Wax/resin thấp hơn US150 nhưng giá cả tốt hơn, độ bám dính tương đối, rất dễ in, sử dụng nhiệt độ thấp, tăng tuối thọ đầu in.