RESIN R300


RESIN R300:

Resin R300 là sản phẩm của DNP, chuyên in trên những decal xi bạc, PVC, độ bám dính tốt, thường dùng trong ngành điện tử, kho lạnh. Sản phẩm đươc đánh giá cao và  phổ biến.