WAX TW21


WAX TW21 ( Premium wax )

- Đây là loại Premium wax, hàm lượng resin tương đối cao
- Giá canh tranh ,rất thông dụng hiện nay
- Điểm tan chảy thấp
- Độ sắc nét cực tốt
- Độ bám dính trên bề mặt nhãn sau in rất cao